3 MART DEVRİM YASALARI LAİK HUKUK DEVLETİ VE YURTSEVERLİĞİN GÜVENCESİDİR!

3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi devrim yasaları olarak bilinen 3 tane kanun çıkardı. Bu 3 devrim yasası Türkiye Cumhuriyetinin laik bir hukuk devleti olması yolunda atılan önemli ve kararlı adımlardır. Bunlardan birincisi Tevhid-i Tedrisat Kanunu, ikincisi Hilafetin Kaldırılması, üçüncüsü de Şeriye Ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması kanunu. Bu yasalarla çağdaş, demokratik ve laik bir devletin temelleri atılmıştır. Mustafa Kemal, cehaletle savaşın en az düşmanla savaşmak kadar önemli olduğuna inanıyordu. Daha Kurtuluş Savaşı devam ederken Maarif Kongresi’ni toplamıştı. Buradaki konuşmasında eğitimin dayanması gereken en önemli iki esası belirtmişti. “ ÇAĞDAŞLIK” ve “MİLLİLİK”. İşte bu yasa ile. Eğitim tamamen devletin işi oldu. Medreseler kapatıldı ve Millî Eğitim Bakanlığı kuruldu. Bütün bilim ve eğitim kurumları bu bakanlığa bağlandı ve eğitimdeki dağınıklık giderildi. Öğretim birliği sağlandı. Çağdaş ve laik eğitimin temelleri atıldı. Millî kültürün oluşturulması ve kültür birliğinin sağlanması için ortam sağlandı. Nitelikli din adamı yetiştirmek için üniversitede İlahiyat Fakültesi kuruldu. Atatürk yasanın kabulünden önce yaptığı meclis konuşmasında “Türkiye’nin eğitim ve öğretim politikasının tam ve hiç bir kuşkuya yer vermeyen bir açıklıkla belirlenmesi ve uygulanması gerekir. Bu politika her anlamı ile milli bir kapsamda olmalıdır. Memleket evladının birlikte ve eşit olarak edinmeye mecbur oldukları bilimler ve fenler vardır. Eğitim ve öğretimde birlik sağlanması, sosyal hayatın gelişmesi ve yükselmesi için önemlidir" diyordu.

LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİMDEN TAVİZİN SONU 15 TEMMUZ ABD- FETÖ HAİN KALKIŞMASIDIR!

Öğretimin Birliği (Tevhid-i Tedrisat) ile sağlamış bulunduğumuz laik ve bilimsel eğitim anlayışı ile çağdaş bir toplum yaratmış olan Türkiye Cumhuriyeti son yıllarda bu anlayıştan tavizler vermiş, tarikat ve cemaatler azmış ve Cumhuriyetimiz için tehlike oluşturmuştur. Cemaat görünümlü bir gladyo örgütü olan FETÖ bu iklimde iyice semirmiş ve ağababası ABD adına ülkeyi işgal girişimine kalkışmıştır. Bu hain girişim bize Öğretimin Birliğinin, laik ve bilimsel eğitimin önemini bir kez daha göstermiştir. Bu önemli devrim yasalarının yıldönümünde, bu yasaları çıkaran başta Atatürk olmak tüm TBMM üyelerini ve çağdaş, milli ve bilimsel eğitim için memleketin çocuklarına her şeyini vermekten çekinmeyen cumhuriyet öğretmenlerini saygıyla anıyoruz, Vatan Partisi olarak devrimlerinizin ve verdiğiniz emeklerin bekçisiyiz diyoruz.

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 2.03.2020 16:44:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 02.03.2020 - 16:44:00