İMAR BARIŞI ÖDEMELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI!

01.07.2019 tarih ve 30818 sayılı Resmi Gazetede 1267 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı kapsamında; 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar için Yapı Kayıt Belgesi almak üzere sisteme başvurmuş olanların “yapı kayıt belgesi ödeme süresi” 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda ödemeler alınırken 15.06.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt belgesi için ödeyecekleri tutarın  %25’ini 31.07.2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan tutarı da takip eden aylarda (yılsonuna kadar) taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın %2 artırılması suretiyle ödeyebileceklerdir. Bu uzatma yalnızca ödemeleri kapsamakta olup, imar barışı başvuru işlemleri 15.06.2019 da son bulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 2.07.2019 00:22:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 02.07.2019 - 0:22:00