KARAHAYIT 2. DERECE DOĞAL SİT ALANINDAKİ İZİNSİZ YAPILAR KALDIRILDI!

Pamukkale İlçesi Karahayıt Bölgesindeki 168 ada 1 ve 3 no’lu parsellerde izinsiz yapılan kompozit panel kaplamalı büfe ile 4*36 metre ölçülerindeki tek katlı ahşap yapılar hakkında 25.02.2019 tarihli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetimi ve 06.03.2019 tarihli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı denetçileriyle yapılan denetimler sonucu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından karar alınarak sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Pamukkale Belediyesince de bahsi geçen yapılar hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 32. ve 42 . madde hükümleri uygulanmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü takibindeki bu yapılar 24.09.2019 tarihinde kaldırılarak alan eski görünümüne kavuşturulmuştur. Korunan alanlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın izleme ve denetimleri kararlılıkla sürdürülmekte olup, Pamukkale Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Doğal Sit Alanlarında yapılan izinsiz yapılar ve sorumluları hakkında gerekli işlemler uygulanmaya devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 30.09.2019 12:01:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 30.09.2019 - 12:01:00