VARLIK FONUNA DEVREDİLİNCE, KÂRLAR ZARARA DÖNDÜ!

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, 2017’ye kadar kâr eden kamu şirketlerinin Varlık Fonu’na devredildikten sonra üst üste zarar açıklamalarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Öztürk, TBMM Başkanlığı’na ilettiği soru önergesinde “2016 yılında kurulan Türkiye Varlık Fonu (TVF) 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahiptir. 2017 yılından itibaren Fon’a başta BOTAŞ, ÇAYKUR, PTT, TCDD, THY ve Türkiye Deniz İşletmeleri gibi ülkemizin kar eden kuruluşları devredilmiştir. Ancak Fon’a devredilene kadar kâr açıklayan kuruluşların birçoğu, devir tarihini izleyen 2017 yılından itibaren zarar etmeye başlarken, borçlulukları da yüksek oranda artmıştır” değerlendirmesi yaptı.

Varlık Fonu’na devredildikten sonra zarar etmeye başlayan şirketlerin dönem bilançolarını sorgulayan Öztürk şu soruları yöneltti:

- Türkiye Varlık Fonu’na devredilen şirketlerin her birinin devir dönemlerinden itibaren, ayrı ayrı olmak üzere bilançolarına yansıyan kar-zarar tutarları ne kadardır? TVF’ye devredilen şirketlerin devir tarihlerinden itibaren toplam zararı ve/veya kârı ne kadardır?

- Fon’a devredildikten sonra yıllık bilançolarında devir öncesi zarar ederken, kâr etmeye başlayan şirket bulunmakta mıdır?

- Fon’a devredilmeden önce kar açıklayan kuruluşların, devirden itibaren zarar etmesinin  nedeni nedir?

-Fon, değer yarattığı şirketlerden ne kadar lisans, kâr ve kira geliri elde etmiştir?  

- Devredilen şirketlerin gelirlerinin Fon’a aktarılmasının bu zararın oluşmasında payı bulunmakta mıdır?

- Fon, Türkiye’nin hangi “vizyoner projelerine”, toplamda ve ayrı ayrı olarak ne kadar sermaye desteği sağlamıştır?

- Türkiye Varlık Fonu’na (TVF)devredilen kurumların, Fonda biriken gelir toplamı ne kadardır?

- Türkiye Varlık Fonu, uhdesindeki kurumları karşılık göstererek ne kadar borçlanma gerçekleştirmiştir?

- Borçlanma yoluyla elde edilen bu gelir nerede kullanılmıştır?

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 12.04.2021 22:05:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 12.04.2021 - 22:05:00