VERİMLİLİK ÖDÜLLÜ İŞLETMELER BELGELENDİRİLECEK!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı ‘Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’ 21 Haziran 2022 tarihli ResmîGazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda ödüle hak kazanan işletmelere ‘Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi’ verilecek. Bakanlığın 2014 yılından bu yana düzenlediği Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması’nda değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte ödül süreci de başladı. Tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olan yarışmaya başvurular, https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden20 Haziran-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Bakanlık, Verimlilik Proje Ödülleri Yarışması ile verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılmasını, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulmasını, uygulanmış projelerin sağladığı yararların tanıtılmasını ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşvik edilmesini hedefliyor. 2014 yılından bu yana gerçekleştirilen yarışma; sanayi, teknoloji ve verimlilik alanında yaşanan değişimlere ve gelişmelere uygun olarak güncellendi. Yarışmaya başvuru ve değerlendirme süreçleri, ödül yürütme komitesi ile bağımsız değerlendiricilerin görev ve sorumlulukları yeniden belirlendi. Projelerin değerlendirme kriterleri ile ödüllendirme uygulamalarına ilişkin konularda değişikliğe gidildi. Güncellenen Yönetmelik ile pek çok yenilik getirildi. Projelerin değerlendirme kriterleri ve bu kriterlerin ağırlıkları yeniden belirlendi. Ayrıca yarışma sonunda ödül almaya hak kazanan işletmelere, “Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi” verilmesi kararlaştırıldı. Ödül almaya hak kazanan işletmeler, Verimlilik Proje Ödülleri logosu ile Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesini basılı ve görsel materyallerinde kullanabilecek. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce süreçleri tamamlanarak Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında ödül almış işletmelere, bu Yönetmeliğin yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde talep etmeleri halinde Verimlilik Ödüllü İşletme Belgesi verilebilecek. Yapılan düzenleme ile birlikte 2022 Verimlilik Proje Ödülleri yarışma süreci de başladı. Yarışma, tüm işletmelere ve kamu kurumlarına açık olacak. Başvurular, https://vpo.sanayi.gov.tr/ adresi üzerinden 22 Temmuz 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Değerlendirme aşamalarının ardından ödül almaya hak kazanan projelere ödülleri ve belgeleri takdim etmek üzere, Verimlilik Proje Ödülleri Töreni düzenlenecek.

Yazar: Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 21.06.2022 18:42:00
Yazar : Meriç Ulukuş
Eklenme Tarihi : 21.06.2022 - 18:42:00